Efternamnet Back


Snabbfakta om Back


Back på rövarspråket: Bobackock
Back baklänges blir: Kcab

Back är ett ord som är uppfört med många betydelser i svenska ordböcker. Det är ett efternamn och i Sverige också ett gårdsnamn som kan ingå i personnamn. Det förekommer i en rad geografiska namn, främst i engelsktalande länder.

Ordet back ingår vidare i engelska titlar på musikstycken, musikalbum, filmer, tv-serier och böcker, som fått egna artiklar i svenskspråkiga Wikipedia. Verktitlar av detta slag har inte medtagits i det följande.

Källa: Wikipedia

Hur många har Back som efternamn?

1 571 har Back som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BackObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest