Efternamnet Backa


Snabbfakta om Backa


Backa på rövarspråket: Bobackocka
Backa baklänges blir: Akcab

Hur många har Backa som efternamn?

32 har Backa som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BackaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest