Efternamnet Backåker


Snabbfakta om Backåker


Backåker på rövarspråket: Bobackockåkokeror
Backåker baklänges blir: Rekåkcab

Hur många har Backåker som efternamn?

12 har Backåker som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BackåkerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest