Efternamnet Backan


Snabbfakta om Backan


Backan på rövarspråket: Bobackockanon
Backan baklänges blir: Nakcab

Hur många har Backan som efternamn?

24 har Backan som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BackanObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest