Efternamnet Backas


Snabbfakta om Backas


Backas på rövarspråket: Bobackockasos
Backas baklänges blir: Sakcab

Hur många har Backas som efternamn?

18 har Backas som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BackasObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest