Efternamnet Backe


Snabbfakta om Backe


Backe på rövarspråket: Bobackocke
Backe baklänges blir: Ekcab

Hur många har Backe som efternamn?

498 har Backe som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BackeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest