Efternamnet Backefalk


Snabbfakta om Backefalk


Backefalk på rövarspråket: Bobackockefofalolkok
Backefalk baklänges blir: Klafekcab

Hur många har Backefalk som efternamn?

22 har Backefalk som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BackefalkObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest