Efternamnet Backelin


Snabbfakta om Backelin


Backelin på rövarspråket: Bobackockelolinon
Backelin baklänges blir: Nilekcab

Hur många har Backelin som efternamn?

207 har Backelin som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BackelinObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest