Efternamnet Backelund


Snabbfakta om Backelund


Backelund på rövarspråket: Bobackockelolunondod
Backelund baklänges blir: Dnulekcab

Hur många har Backelund som efternamn?

49 har Backelund som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BackelundObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest