Efternamnet Backemar


Snabbfakta om Backemar


Backemar på rövarspråket: Bobackockemomaror
Backemar baklänges blir: Ramekcab

Hur många har Backemar som efternamn?

11 har Backemar som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BackemarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest