Efternamnet Backenius


Snabbfakta om Backenius


Backenius på rövarspråket: Bobackockenoniusos
Backenius baklänges blir: Suinekcab

Hur många har Backenius som efternamn?

17 har Backenius som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BackeniusObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest