Efternamnet Backer


Snabbfakta om Backer


Backer på rövarspråket: Bobackockeror
Backer baklänges blir: Rekcab

Hur många har Backer som efternamn?

34 har Backer som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BackerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest