Efternamnet Backesten


Snabbfakta om Backesten


Backesten på rövarspråket: Bobackockesostotenon
Backesten baklänges blir: Netsekcab

Hur många har Backesten som efternamn?

12 har Backesten som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BackestenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest