Efternamnet Backeström


Snabbfakta om Backeström


Backeström på rövarspråket: Bobackockesostotrorömom
Backeström baklänges blir: Mörtsekcab

Hur många har Backeström som efternamn?

24 har Backeström som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BackeströmObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest