Efternamnet Backéus


Snabbfakta om Backéus


Backéus på rövarspråket: Bobackockéusos
Backéus baklänges blir: Suékcab

Hur många har Backéus som efternamn?

143 har Backéus som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BackéusObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest