Efternamnet Backevik


Snabbfakta om Backevik


Backevik på rövarspråket: Bobackockevovikok
Backevik baklänges blir: Kivekcab

Hur många har Backevik som efternamn?

19 har Backevik som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BackevikObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest