Efternamnet Backgård


Snabbfakta om Backgård


Backgård på rövarspråket: Bobackockgogårordod
Backgård baklänges blir: Drågkcab

Hur många har Backgård som efternamn?

74 har Backgård som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BackgårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest