Efternamnet Backhammar


Snabbfakta om Backhammar


Backhammar på rövarspråket: Bobackockhohamommaror
Backhammar baklänges blir: Rammahkcab

Hur många har Backhammar som efternamn?

14 har Backhammar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BackhammarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest