Efternamnet Backhed


Snabbfakta om Backhed


Backhed på rövarspråket: Bobackockhohedod
Backhed baklänges blir: Dehkcab

Hur många har Backhed som efternamn?

12 har Backhed som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BackhedObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest