Efternamnet Backholm


Snabbfakta om Backholm


Backholm på rövarspråket: Bobackockhohololmom
Backholm baklänges blir: Mlohkcab

Hur många har Backholm som efternamn?

86 har Backholm som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BackholmObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest