Efternamnet Backhouse


Snabbfakta om Backhouse


Backhouse på rövarspråket: Bobackockhohousose
Backhouse baklänges blir: Esuohkcab

Hur många har Backhouse som efternamn?

27 har Backhouse som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BackhouseObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest