Efternamnet Backius


Snabbfakta om Backius


Backius på rövarspråket: Bobackockiusos
Backius baklänges blir: Suikcab

Hur många har Backius som efternamn?

18 har Backius som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BackiusObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest