Efternamnet Backjanis


Snabbfakta om Backjanis


Backjanis på rövarspråket: Bobackockjojanonisos
Backjanis baklänges blir: Sinajkcab

Hur många har Backjanis som efternamn?

13 har Backjanis som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BackjanisObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest