Efternamnet Backlund


Snabbfakta om Backlund


Backlund på rövarspråket: Bobackocklolunondod
Backlund baklänges blir: Dnulkcab

Backlund är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 3695 personer bosatta i Sverige.

Källa: Wikipedia

Hur många har Backlund som efternamn?

3 659 har Backlund som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BacklundObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest