Efternamnet Backne


Snabbfakta om Backne


Backne på rövarspråket: Bobackocknone
Backne baklänges blir: Enkcab

Hur många har Backne som efternamn?

22 har Backne som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BackneObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest