Efternamnet Backö


Snabbfakta om Backö


Backö på rövarspråket: Bobackockö
Backö baklänges blir: ökcab

Hur många har Backö som efternamn?

13 har Backö som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BacköObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest