Efternamnet Backolars


Snabbfakta om Backolars


Backolars på rövarspråket: Bobackockololarorsos
Backolars baklänges blir: Sralokcab

Hur många har Backolars som efternamn?

25 har Backolars som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BackolarsObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest