Efternamnet Backryd


Snabbfakta om Backryd


Backryd på rövarspråket: Bobackockrorydod
Backryd baklänges blir: Dyrkcab

Hur många har Backryd som efternamn?

12 har Backryd som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BackrydObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest