Efternamnet Backskär


Snabbfakta om Backskär


Backskär på rövarspråket: Bobackocksoskokäror
Backskär baklänges blir: Räkskcab

Hur många har Backskär som efternamn?

27 har Backskär som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BackskärObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest