Efternamnet Backteman


Snabbfakta om Backteman


Backteman på rövarspråket: Bobackocktotemomanon
Backteman baklänges blir: Nametkcab

Hur många har Backteman som efternamn?

202 har Backteman som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BacktemanObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest