Efternamnet Backus


Snabbfakta om Backus


Backus på rövarspråket: Bobackockusos
Backus baklänges blir: Sukcab

Backus är ett efternamn, som burits av bland andra:

  • Jim Backus
  • John Backus
  • Thomas Backus
Källa: Wikipedia

Hur många har Backus som efternamn?

14 har Backus som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BackusObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest