Efternamnet Bacon


Snabbfakta om Bacon


Bacon på rövarspråket: Bobacoconon
Bacon baklänges blir: Nocab

Hur många har Bacon som efternamn?

14 har Bacon som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BaconObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest