Efternamnet Bacos


Snabbfakta om Bacos


Bacos på rövarspråket: Bobacocosos
Bacos baklänges blir: Socab

Hur många har Bacos som efternamn?

15 har Bacos som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BacosObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest