Efternamnet Badal


Snabbfakta om Badal


Badal på rövarspråket: Bobadodalol
Badal baklänges blir: Ladab

Hur många har Badal som efternamn?

46 har Badal som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BadalObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest