Efternamnet Badawi


Snabbfakta om Badawi


Badawi på rövarspråket: Bobadodawowi
Badawi baklänges blir: Iwadab

Hur många har Badawi som efternamn?

310 har Badawi som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BadawiObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest