Efternamnet Badea


Snabbfakta om Badea


Badea på rövarspråket: Bobadodea
Badea baklänges blir: Aedab

Hur många har Badea som efternamn?

34 har Badea som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BadeaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest