Efternamnet Badics


Snabbfakta om Badics


Badics på rövarspråket: Bobadodicocsos
Badics baklänges blir: Scidab

Hur många har Badics som efternamn?

Färre än 10 st har ... som efternamn

Så ser trenden ut för efternamnet BadicsObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest