Efternamnet Badili


Snabbfakta om Badili


Badili på rövarspråket: Bobadodiloli
Badili baklänges blir: Ilidab

Hur många har Badili som efternamn?

11 har Badili som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BadiliObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest