Efternamnet Badiu


Snabbfakta om Badiu


Badiu på rövarspråket: Bobadodiu
Badiu baklänges blir: Uidab

Hur många har Badiu som efternamn?

11 har Badiu som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BadiuObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest