Efternamnet Badla


Snabbfakta om Badla


Badla på rövarspråket: Bobadodlola
Badla baklänges blir: Aldab

Hur många har Badla som efternamn?

13 har Badla som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BadlaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest