Efternamnet Badlisi


Snabbfakta om Badlisi


Badlisi på rövarspråket: Bobadodlolisosi
Badlisi baklänges blir: Isildab

Hur många har Badlisi som efternamn?

29 har Badlisi som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BadlisiObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest