Efternamnet Badra


Snabbfakta om Badra


Badra på rövarspråket: Bobadodrora
Badra baklänges blir: Ardab

Hur många har Badra som efternamn?

49 har Badra som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet BadraObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest