Efternamnet Badran


Snabbfakta om Badran


Badran på rövarspråket: Bobadodroranon
Badran baklänges blir: Nardab

Hur många har Badran som efternamn?

165 har Badran som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BadranObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest