Efternamnet Badri


Snabbfakta om Badri


Badri på rövarspråket: Bobadodrori
Badri baklänges blir: Irdab

Hur många har Badri som efternamn?

107 har Badri som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BadriObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest