Efternamnet Badrkhan


Snabbfakta om Badrkhan


Badrkhan på rövarspråket: Bobadodrorkokhohanon
Badrkhan baklänges blir: Nahkrdab

Hur många har Badrkhan som efternamn?

16 har Badrkhan som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BadrkhanObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest