Efternamnet Badry


Snabbfakta om Badry


Badry på rövarspråket: Bobadodrory
Badry baklänges blir: Yrdab

Hur många har Badry som efternamn?

11 har Badry som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BadryObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest