Efternamnet Badwi


Snabbfakta om Badwi


Badwi på rövarspråket: Bobadodwowi
Badwi baklänges blir: Iwdab

Hur många har Badwi som efternamn?

19 har Badwi som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BadwiObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest