Efternamnet Baeck


Snabbfakta om Baeck


Baeck på rövarspråket: Bobaeckock
Baeck baklänges blir: Kceab

Hur många har Baeck som efternamn?

21 har Baeck som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BaeckObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest