Efternamnet Baecklund


Snabbfakta om Baecklund


Baecklund på rövarspråket: Bobaeckocklolunondod
Baecklund baklänges blir: Dnulkceab

Hur många har Baecklund som efternamn?

63 har Baecklund som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BaecklundObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest