Efternamnet Bagga


Snabbfakta om Bagga


Bagga på rövarspråket: Bobagogga
Bagga baklänges blir: Aggab

Hur många har Bagga som efternamn?

11 har Bagga som efternamn (statistik från SCB för år 2018)

Så ser trenden ut för efternamnet BaggaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest